Skip to content Skip to footer

Nutriční poradenství online

Laďte formu z domova. Nad osobní setkání sice není, ale ne vždy je možné navštívit nutričního terapeuta. To však není důvod odkládat péči o své zdraví, zvláště, jde-li o péči o správné stravování, se kterou lze začít třeba hned. Připravila jsem pro Vás speciální produkt – nutriční poradenství online. Za dva měsíce můžete významně změnit stravovací stereotypy, hmotnost, tělesné složení a zlepšit fungování těla.

Jedná se o dvouměsíční péči:

V prvním měsíci obdržíte na míru zpracovaný jídelníček, proběhnou tři hodinové videokonzultace (Zoom)

V druhém měsíci budeme v telefonickém či písemném spojení.

Po celou dobu budete doma kontrolovat a sdílet se mnou svou hmotnost, tělesné obvody, případně další ukazatele, jako sportovní zdatnost, zdravotní parametry atd.

Podobnosti programu:

Objednáte se telefonicky na čísle 603 434 133

Obdržíte odkaz na tabulku k zápisu jídelníčku, kterou budete vyplňovat minimálně 1 týden před prvním online setkáním. Vyplněnou tabulku mi zašlete před prvním videohovorem.

Při první konzultaci (videohovor) je zpracována kompletní anamnéza, stanovíme si cíle nutriční intervence a domluvíme se na rychlosti a způsobu, jak jich dosáhnout. Dozvíte se detaily o vašem dosavadním způsobu stravování. Vyhodnotíme množství přijaté energie, poměr živin v jídelníčku, pestrost, zastoupení jednotlivých potravin atd. Zároveň si ukážeme, jak budete zacházet s jídelníčkem, který v následujících dnech obdržíte.

Na základě zjištěných informací Vám zpracuji kompletní stravovací plán – jídelníček s takovými nutričními hodnotami, které povedou k vytyčenému cíli.

Mezi jednotlivými konzultacemi budete zapisovat „nutriční deník“ přístupný online pouze Vám a mně – nutriční terapeutce.

Při druhém setkání za 2 týdny probereme případné neúspěchy a jejich příčiny, můžeme upravit nutriční hodnoty jídelníčku, upravit režim jídelníčku atd. Cílem je maximální udržitelnost nového způsobu stravování. Ta je možná pouze v případě, že změny oproti Vašim původním stereotypům nebudou příliš dramatické a celý proces bude příjemný.

Po dalších 2 týdnech proběhne třetí online setkání, kdy opět vyhodnotíme úspěšnost zavedených opatření, případně je opět upravíme dle aktuálních potřeb.

Při setkáních vyhodnocujeme také zápisy v nutričním deníku. Jeho zapisování je však dobrovolné.

V druhém měsíci bude probíhat průběžná kontrola s možností využít další 3 telefonické (3x 10 minut) nebo e-mailové konzultace.

Program lze prodloužit o další 3 online konzultace nebo 3 telefonické/e-mailové konzultace.

Jsem nelékařský zdravotnický pracovník, poskytuji zdravotní péči. Starám se jak o zcela zdravé sportovce, nesportovce i pacienty se širokým spektrem diagnóz. Online nutriční poradenství je péče určená pro užší okruh zájemců. V případě zdravotních komplikací je nutné zahájit klasickou nutriční péči s osobním setkáním.

Veškerá doporučení dávám na základě podrobně zpracované anamnézy, ale také vašich chutí, zvyků, obav a přání, tak, aby vám jídlo stále dělalo radost.