Ceník


Vstupní nebo jednorázová orientační konzultace 60 - 90 minut 1200 Kč

 • Zpracujeme nutriční anamnézu

 • Provedeme vstupní antropometrické zhodnocení (vážení a měření)

 • Popovídáme si

 • Naplánujeme reálné cíle

 • Naplánujeme k nim vedoucí konkrétní kroky


Osobní dlouhodobý jídelníček s 30 min. edukací 4000 Kč

 • Vychází z vaší aktuální situace, zvyklostí a možností

 • Nutriční hodnoty jsou stanoveny na základě rozboru vašeho dosavadního stravování

 • Respektuje osobní preference

 • Je dlouhodobě použitelný (dokážete jej sami upravovat)

 • V elektronické i papírové podobě

 • V ceně jsou drobné úpravy vycházející z měnící se situace
  (zdravotního stavu, hmotnosti, zdatnosti)


Kontrolní konzultace 30 - 60 minut 800 Kč

 • Probereme veškeré úspěchy a neúspěchy

 • Zopakujeme měření a vážení

 • Naplánujeme další kroky


Propočet, vyhodnocení a konzultace zaslaného jídelníčku (online i osobně) 1000 Kč

 • pro vypracování osobního dlouhodobého jídelníčku
  je tato položka již v jeho ceně


Online konzultace - Zoom, Messenger aj. 30 minut 600 KčDrobné konzultace - telefonicky, krátké zprávy aj. jsou (v rozumné míře) v ceně výše uvedených položek.