Skip to content Skip to footer

BCAA – ano či ne?

Větvené aminokyseliny (branched chain amino acids – BCAA) leucin, izoleucin a valin patří mezi ty, které si lidský organismus nedokáže sám vytvořit a zároveň je pro své fungování nezbytně potřebuje. Je tedy nutné, aby byly přijímány stravou. Všechny patří mezi základní stavební kameny běžných bílkovin obsažených jak v živočišné, tak v rostlinné stravě. Živočišné bílkoviny mají výhodu, že obsahují v dostatečném množství všechny tyto aminokyseliny. Rostlinné bílkoviny mají jednu či více aminokyselin limitujících (chybí zcela nebo je obsažena ve velmi nízkém množství) a je třeba je dobře kombinovat, aby byl jejich příjem srovnatelný se živočišnými. Rostlinným bílkovinám se budu věnovat více v dalším článku.

BCAA tvoří podstatnou část bílkovin, tj. stavebních látek svalů. Ze všech svalových aminokyselin je jejich podíl 35 % a stejně jako další svalové bílkoviny jsou při náročných vytrvalostních zátěžích využívány také jako zdroj energie.

V osmdesátých letech minulého století vznikla studie, která detailně popisuje vliv BCAA na potlačení centrální únavy. Tj. stavu, kdy centrální nervový systém dává svalům signál, aby snížily výkon. Velmi zjednodušeně lze mechanismus popsat tak, že snížené hladiny BCAA v krvi při vytrvalostním výkonu, kdy jsou metabolizovány jako zdroj energie, uvolňují prostor pro přenos tryptofanu do mozku (přenášen stejnými neurotransmitery, jako BCAA). Z tryptofanu pak v mozku vzniká serotonin; ač „hormon štěstí“ zodpovědný je právě za rozvoj centrální únavy. Studie na základě těchto zjištění předpokládá, že zvýšení hladiny BCAA v krvi znemožní tryptofanu přestupovat ve zvýšené míře do mozku a serotonin se tak nebude vytvářet a tlumit výkon kosterního svalstva.

V následujících letech vzniklo mnoho dalších studií zabývajících se tímto fenoménem a některé z nich skutečně přinesly pozitivní závěry. Protože však většina studií nebyla provedena správně, v roce 2002 Lékařská komise Mezinárodního olympijského výboru vydala stanovisko, že nelze pozitivní účinek podávání BCAA na zabránění centrální únavy v žádném případě považovat za prokázaný. (Handbook of Sports Medicine and Science, Sport Nutrition, Blackwell Publishing, Oxford 2002) Do dnešního dne však mnozí výrobci doplňků stravy tento účinek BCAA připisují a odkazují se právě na výše zmíněné nesprávně provedené studie, ačkoli studie provedené později a správně jej již nepotvrdily.

Jiné očekávané přínosy od BCAA si slibovali sportovci zaměření na sílu a růst svalové hmoty. Je pravda, že při suplementaci BCAA se zvyšuje její množství ve svalech a pomáhá nastartovat svalovou proteosyntézu – tvorbu či obnovu svalových buněk. Ovšem bez přítomnosti dostatečného množství všech dalších esenciálních aminokyselin je tento efekt asi poloviční ve srovnání se suplementací kompletním syrovátkovým proteinem po zátěži, kdy přirozeně obsažené BCAA plní svoji funkci a ostatní aminokyseliny umožňují dodávání substrátů pro svalovou obnovu.

Lze tedy říci, že na základě zjištění za posledních 18 let je z pohledu fyziologie suplementace BCAA přinejmenším zbytečná, a lepších výsledků lze dosáhnout podáváním vysoce kvalitní stravy s dostatkem všech esenciálních aminokyselin včetně BCAA ve správném čase a dostatečném množství.

Na závěr však není možné neuvést, že skutečně existují sportovci, kteří by za BCAA dali ruku do ohně a bez jejich užívání si nedokážou své fungování vůbec představit. Žádný výzkum, při kterém by těmto sportovcům bez jejich vědomí bylo podáváno placebo a zároveň by nevěděli, že jsou účastníci výzkumu, však nebyl z etických důvodů proveden. Je však takový výzkum třeba, když užívání BCAA  v bezpečném množství nemá žádné nežádoucí vedlejší účinky?

Použité zdroje

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2017.00390/full
https://www.mysportscience.com/single-post/2017/10/02/The-truth-about-BCAA
https://www.sportvitalpro.cz/sport/aminokyseliny-ve-sportovni-vyzive

https://ais.gov.au/nutrition/supplements

https://bjsm.bmj.com/content/bjsports/52/7/439.full.pdf

Za připomínky děkuji MUDr. Jirkovi Dostalovi a Vojtovi Hačeckému z Centra sportovní medicíny www.centrumsportmed.cz

Leave a comment